สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน การประชุมวิชาการศัลยศาสตร์โลก ครั้งที่ 46 (World Congress of Surgery) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ ชนัดดา จิราธิวัฒน์ และ จอห์น เคนเดส รองผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ เมื่อเร็วๆนี้