รจิต จวรขจรพงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ สมัยที่ 28 จัดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พร้อมพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคม สมัยที่ 29 ให้แก่ รัตนา นรพัลลภ จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์คนใหม่ สมัยที่ 29 โดยมี ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย (ที่ 3 จากซ้าย) และ ต่ง เฉียง (ที่ 3 จากขวา) อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ -สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

 

รายชื่อจากซ้ายไปขวา

2.มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล จิราธิวัฒน์           3.ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย

4.รจิต จวรขจรพงศ์                                   5.รัตนา นรพัลลภ จิราธิวัฒน์

6.ต่ง เฉียง                                                 7.จรรย์สมร วัธนเวคิน

8.จรรยส อยู่วิมลชัย