รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมกับเพื่อนๆ วปอ. 49 (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ณ ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

บุคคลในภาพ จากซ้าย

  1. วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
  2. ณรงค์ กลันวารีนทร์
  3. โฮฬาร อุยะกุล
  4. สุพัตรา จิราธิวัฒน์
  5. รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
  6. ประเสริฐ วงปัญญา
  7. ประมินทร์ พันทวีศักดิ์
  8. นครเขตต์ สุทธปรีดา