กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 13 สิงหาคม 2558 – เมื่อเร็วๆนี้ ภาคสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็กและโครงการจุฬาคิดส์คลับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรม “ไอพีดี ภัยร้ายของเด็กและผู้สูงวัย” เพื่อรณรงค์การต้านภัยจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในเลือด โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคปอดบวม โดยมักพบในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีและผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป ภายในงานมี รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก (แถวยืนคนที่ 4 จากซ้าย)  และ รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ (แถวยืนคนที่ 3 จากซ้าย) นิสิตคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน  ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด