เทศกาลอาหารเกาหลี (The Taste of Korea)

  โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดงานเทศกาลอาหารเกาหลี (The Taste of Korea) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น – 22.00 น. ณ ...

From Sea to Table

A Lobster Odyssey at J’AIME From May 9-21, 2016 Discover a Michelin Star menu highlighted by produce from the sea to your table. Amerigo Sesti, Hea...

Bangkok ranks high in TripAdvisor awards

Bangkok figured high on TripAdvisor’s latest Travellers Choice awards coming in at 4th in Asia and 15th in the world. Announced earlier this week, Tra...