ซีกัล ลงนามความร่วมมือกับ มศว. หนุนเยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพด้านดีไซน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (กลาง) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ฝ่ายบริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือกับนายสิทธิชัย เรื...

Christmas Shopping At Zing 2018

Christmas is all about spoiling family and friends; there’s nothing better than seeing the smile on a loved one’s face as they open up that carefully-...

Pol Roger Champagne Dinner In Bangkok

n its 160 years of history, Pol Roger has carved out one of the most flattering reputations in the select circle of the leading Champagne brands.  Joi...

Count Down New Year In Bangkok 2018

Hotel Indigo Bangkok invites everyone to join in traditional Thai fun this New Year’s at temple fair-themed parties at Metro On Wireless and by the In...

Loy Krathong At Shangri-La Hotel Bangkok

Loy Krathong Festival in the theme of  “The Grandeur of Rattanakosin” on a spectacular full moon night on Thursday 22 November 2018 at the riverside o...

‘Russian’ Style Oscietra Caviar

Traditional ‘Russian’ Style Oscietra Caviar at Red Sky, Centara Grand at CentralWorld   Centara Grand at CentralWorld’s Red Sky restaurant offering...

Chef Nan Hongwiwat

Famous food influencers from US, India, Finland, Germany, Italy, Australia, Netherlands and Thailand selected by world’s biggest olive oil brand to vi...