ณรงค์กฤช กิตติพนาชล

อร่อยแบบสะใจ!!

ณรงค์กฤช กิตติพนาชล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เบอร์เกอร์...