โปรโมชั่น “เค้กดอกไม้หอมละมุน” กรกฎาคม – สิงหาคม 2558

เดอะ วัน เบเกอรี่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เดอะ วัน เบเกอรี่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เชิญชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์ความรักและค...

“FLORAL CHOCOLATE” Promotion July – August, 2015

                                                                                                                                                      ...

Gyproc sponsors BCI Asia Awards 2015

(In photo):  Thai Gypsum Products Public Company Limited led by Richard Juggery (2nd from right), Managing Director and the executive team at BCI A...

“I Hate Thailand”

The Tourism Authority of Thailand (TAT) is pleased to announce the tremendous success of its first “unbranding” viral video marketing, which has attra...